Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

MEER GRIP OP SPORTSTAD

Sportstad

 

De gemeente Heerenveen bestuurt Sportstad Heerenveen in samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Sportstad heeft de laatste jaren positieve jaarcijfers getoond. Maar we weten dat de exploitatie daarvoor moeizaam was.

Al lange tijd leven er vragen over de samenwerking tussen de gemeente en de partners binnen Sportstad. Vragen over doelstellingen, over actuele ontwikkelingen en de omgang met risico’s. De huidige gemeenteraad is door het college niet geïnformeerd over de verschillende rollen die het college vervult ten aanzien van Sportstad.

De rekenkamercommissie heeft nu onderzoek gedaan naar hoe het college opereert om de doelstellingen van Sportstad te bereiken. Daarbij is ook gekeken naar het beheersen van risico’s en de positie van de gemeenteraad.

De rekenkamer doet aanbevelingen om de doelstellingen helder te formuleren en de toezichthoudende rol van de raad te verbeteren. Het college wil die aanbevelingen opvolgen. GB Heerenveen is daar blij mee maar heeft het college gevraagd om dit niet op de lange baan te schuiven. Een daartoe strekkend amendement, om vóór 1 juli 2017 met een uitgewerkt voorstel te komen, werd raadsbreed aangenomen.

LEES HIER HET RAPPORT VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

GRATIS PARKEREN IN DE OCHTEND?

centrum

 

Om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten hebben de Heerenveense winkeliers voorgesteld om het parkeren in de ochtenduren gratis te maken. Bij het college vingen zij echter bot.

Lees meer: GRATIS PARKEREN IN DE OCHTEND?

Samen leven is samen doen

samen leven is samen doen

Het jaaroverzicht 2015 van alle dorpen en wijken toont een indrukwekkend resultaat aan activiteiten, acties, inzet in eigen leefomgeving. De inhoud en teksten zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de dorpen en wijken zelf. Het jaaroverzicht is bedoeld om elkaar te informeren, te enthousiasmeren, te stimuleren en als een tevreden terugblik op al het werk dat in 2015 in de dorpen en wijken is verzet. Klik hier om het te lezen.

GB Heerenveen: een lokale partij voor iedereen

Ben-Brouwer

 

In de rubriek ‘Raadslid in het nieuws’ van de Heerenveense Courant is deze week aan de beurt Ben Brouwer, fractievoorzitter van GB Heerenveen. Lees hier het artikel: http://www.heerenveensecourant.nl/nieuws/47126/raadslid-in-het-nieuws-gb-heerenveen-een-lokale-partij-voor-iedereen/

Gemeenteraad live via internet

raadzaal

 

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn live via internet te volgen en later opnieuw te bekijken.

http://webcast.nl/gemeenteheerenveen/#!/overview

Mosterd met een bijsmaak

werkstate stuntprijs

 

De fractie van GB Heerenveen voelt zich overvallen met een nieuw verhuurcontact voor het gemeentelijke kantoorpand Werk State.
Lees hier hoe de huurders van Werkstate ontdekten waar Abraham hem vandaan haalt en de raad mosterd na de maaltijd kreeg.

  

De Basis klaar voor de toekomst

ipadschool

Dinsdagavond 23 juni is de raadscommissie SamenlevingsZaken op bezoek geweest bij het Openbaar Scholennetwerk De Basis, dat verantwoordelijk is voor 20 scholen in de gemeente Heerenveen.

Lees meer: De Basis klaar voor de toekomst