Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Gezonde financiën – Gezonde inwoners – Gezonde democratie

Zie ginds komt de stoomboot ...


Behandeling Begroting 2019. Hoofpunten uit de Algemene Beschouwingen.

Sportgemeente mag ambities tonen.

Terwijl de financiële positie van omliggende gemeenten soms zorgelijk is, heeft Heerenveen het huis op orde. Een compliment aan de colleges en de raad van de afgelopen 8 jaren is op zijn plaats. In 2014 hadden we nog een enorme schuldenlast van 165 miljoen euro waarvan we amper de rente konden opbrengen. Er waren stevige maatregelen nodig die vaak pijnlijk waren. Maar inwoners, de ambtelijke organisatie en de politiek mogen trots zijn op de sluitende begroting en gunstige vooruitzichten voor de komende jaren.
Tijdens zijn bezoek in oktober spoorde Commissaris van de Koning Arno Brok de gemeente aan om geen valse bescheidenheid te tonen over de de toekomstmogelijkheden als sportgemeente in het belang van werkgelegenheid en de ontwikkeling van breedtesport.

Jild jout ferstân, sei de advokaat en hy liet him foarút betelje.

Ondanks de gezonde financiën maakt GB Heerenveen zich grote zorgen over dreigende tekorten bij de sociale taken. Onze fractie wil dat het college samen met andere gemeenten en de VNG krachtig protesteert bij de rijksoverheid over de financiering daarvan. Maar we zullen vooralsnog rekening moeten houden met tegenvallers. Om de kwaliteit van de zorg zeker te stellen, steunen we het voorstel om de uitgaven voor het sociaal domein blijvend met 1,9 miljoen te verhogen. Ook zouden we graag zien dat geld dat we nu verplicht stallen bij het rijk, kunnen inzetten voor gemeentelijke zorgtaken.

De burger aan het roer.

Het college huldigt de overtuiging dat de beste ideeën tot stand komen als er wordt samengewerkt. Dat wil men in praktijk brengen door samen met de inwoners de doelen van het Hoofdlijnenakkoord uit te voeren. Voor grote projecten worden participatietrajecten voorgesteld en lopende experimenten als Buitengewoon De Greiden en “Maak het” krijgen een vervolg.
Dit alles heeft ook een relatie met het Thematisch Raadsakkoord.
Deze vormen van nieuwe burgerparticipatie verdienen passende werkbudgetten zodat inspraak en invloed voor de inwoners kunnen uitgroeien tot (mede)eigenaarschap van de leefomgeving. De politiek stelt daarbij duidelijke kaders en zorgt voor objectieve informatie.
GB Heerenveen juicht deze ontwikkeling toe. Het beantwoordt aan de trend dat mensen actief willen meedoen en zorgt ervoor dat de kennis die in de samenleving aanwezig is wordt benut.

Tino van der Ven, fractievoorzitter GB Heerenveen.

Lees hier de volledige beschouwing

ZIEK VAN HERRIE EN FIJNSTOF

A32 - 100 km/u

Langsrazende auto’s of treinen, vliegtuigen die laag overkomen, aan omgevingsgeluid is niet te ontsnappen. En dat is ongezond, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarom zijn er strengere richtlijnen voor lawaai opgesteld.

Lees meer: ZIEK VAN HERRIE EN FIJNSTOF

AFSCHEID VAN OUDE VORMEN EN GEDACHTEN

201803029-1

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad stond in het teken van de raadsbreed aangenomen motie van Roelf van der Woude, waarin gevraagd werd om de verkiezingsuitslag te analyseren en te overleggen over hoe een nieuw college kan worden gevormd.

Lees meer: AFSCHEID VAN OUDE VORMEN EN GEDACHTEN

Gemeenteraad Heerenveen unaniem tegen gaswinning

Gasvrij Heerenveen

Proefboringen bij Nieuwehorne hebben jaren geleden aangetoond dat er gas in de bodem zit. Mijnbouwbedrijf Vermilion wil dit gas nu gaan winnen en heeft gevraagd om zogeheten planologische medewerking. Het college heeft die medewerking geweigerd omdat de raad heeft uitgesproken geen gaswinning toe te staan.

Lees meer: Gemeenteraad Heerenveen unaniem tegen gaswinning

EERLIJK DUURT HET LANGST

Tino van der Ven

Tino van der Ven, lijsttrekker van GB Heerenveen, legt graag uit hoe het eigenlijk zit met de gemeentefinanciën: “Vier jaar geleden was onze verkiezingsleus 'Stem voor lagere lasten', want als de gemeente geld tekort komt moet ze eerst het eigen huis op orde brengen voordat ze de hand ophouden bij de inwoners. We zien dat de regerende partijen ons advies hebben opgevolgd, met de provincie als waakhond.

Lees meer: EERLIJK DUURT HET LANGST

DE LUIKEN OPEN

Maak het

“De luiken open voor een frisse wind.” Zo begon ons verkiezingsprogramma. We wilden af van de traditionele politiek, die van collegepartijen stemvee maakt en de oppositie buitenspel plaatst. Om de vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad goed uit de verf te laten komen, zou een andere politiek nodig zijn. Geen dichtgetimmerd collegeprogramma maar een raadsbreed programma.

Lees meer: DE LUIKEN OPEN

NAAR DE KNOPPEN

Roelf2

Roelf van der Woude, de nummer 3 op de lijst van GB Heerenveen, is bezorgd dat de democratie naar de knoppen gaat als de afstand tussen inwoners en politiek groeit.

Lees meer: NAAR DE KNOPPEN