Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

LOS LATEN

Michiel Bakker en Anton Melein

Michiel Bakker, de nummer 5 op de lijst van GB Heerenveen, zag aan de voorstellen vanuit het bewonersforum De Greiden hoe aanstekelijk het enthousiasme van de deelnemers heeft gewerkt voor hun wijkgenoten. “Het begint klein en verspreidt zich als een olievlek. Als mensen ontdekken dat ze zélf mogen kiezen hoe hun leefomgeving eruit ziet, komt het ene na het andere idee naar boven”.
Michiel weet van ervaringen met andere bewonersinitiatieven dat duurzaam succes staat of valt met vakkundige begeleiding. Liefst onafhankelijk zodat de bewoners volwaardige gesprekspartners zijn van de gemeente die de uitvoering mogelijk moet maken.
De gemeenteraad moet hierbij vooral letten op het proces, vindt Michiel. “Hoe krijgt de samenwerking tussen gemeente en bewoners vorm. Wie beslist er over het geld. Hoe worden de resultaten gemeten. Dat soort zaken. De gemeente laat wel los maar blijft niet minder betrokken.”

EERLIJK DUURT HET LANGST

Tino van der Ven

Tino van der Ven, lijsttrekker van GB Heerenveen, legt graag uit hoe het eigenlijk zit met de gemeentefinanciën: “Vier jaar geleden was onze verkiezingsleus 'Stem voor lagere lasten', want als de gemeente geld tekort komt moet ze eerst het eigen huis op orde brengen voordat ze de hand ophouden bij de inwoners. We zien dat de regerende partijen ons advies hebben opgevolgd, met de provincie als waakhond.

Lees meer: EERLIJK DUURT HET LANGST

ACHTERKAMERTJES VAARWEL

akkrum-debat

Bij het verkiezingsdebat in Akkrum mocht Roelf van der Woude namens GB Heerenveen het spits afbijten. Eelke Lok vroeg naar zijn opvallende motie uit de laatste raadsvergadering, waarin de nieuwe gemeenteraad wordt opgeroepen om de vorming van een nieuw college met meer openheid te doen.

Lees meer: ACHTERKAMERTJES VAARWEL

NAAR DE KNOPPEN

Roelf2

Roelf van der Woude, de nummer 3 op de lijst van GB Heerenveen, is bezorgd dat de democratie naar de knoppen gaat als de afstand tussen inwoners en politiek groeit.

Lees meer: NAAR DE KNOPPEN

DROMEN EN WINNAARS

Sandra Jakovljevic bij SC Heerenveen Vrouwen

Sandra Jakovljević, de nummer 8 op de lijst van GB Heerenveen, liet zich in Nieuwehorne bijpraten door Froukje Hofma, voorzitter van SC Heerenveen Vrouwen. Het ging over de huisvesting perikelen van sporters in Heerenveen. Die zijn extra nijpend geworden door de sloop van flatgebouwen. Een structurele oplossing is er niet, wat verbazend is voor de sportstad Heerenveen.

Lees meer: DROMEN EN WINNAARS

MINDER MISSERS

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Lees meer: MINDER MISSERS

STEUNTJE VAN SJOUKJE

Sjoukje Faber

Sjoukje Faber, de nummer 7 op de lijst van GB Heerenveen, is docent PraktijkOnderwijs bij De Compagnie / OSG Sevenwolden.
“Ik weet hoe belangrijk een goede aansluiting van leren en werken is. Met name voor bijzondere doelgroepen. Maar er moeten tegelijkertijd wel voldoende banen zijn”.

Lees meer: STEUNTJE VAN SJOUKJE