Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

In memoriam Ben Brouwer

Brouwer Ben

 

Vandaag, op Eerste Kerstdag, moesten we kennis nemen van het overlijden van Ben Brouwer, ruim zeven weken nadat bij hem een levensbedreigende ziekte was geconstateerd.


Ben's diep gewortelde gevoel voor de medemens was de drijfveer voor zijn politieke handelen. Bestrijding van armoede en ongelijke kansen waren zijn prioriteiten. Als fractieleider zorgde hij voor een collegiale sfeer en plaatste zichzelf niet op een voetstuk. Binnen en buiten de raadzaal weet iedereen hoe hij met vasthoudendheid altijd het naadje van de kous wilde weten. Feiten waren voor hem heilig. Als overtuigd democraat vond Ben dat je in de politiek meer bereikt met dialoog en debat dan met harde confrontatie.
We zijn bedroefd om de leegte die Ben achterlaat maar we zijn dankbaar dat we met hem hebben mogen samenwerken. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.