Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

JAN HEMMINGA OVERLEDEN

Jan Hemminga geridderd

Zaterdagmorgen is in Hepkema's Bos in Heerenveen het levenloze lichaam van onze partijvoorzitter Jan Hemminga gevonden. Hemminga was sinds vrijdagmiddag vermist nadat hij van huis was gegaan om zijn hobby, geo-caching, uit te oefenen.

Jan Hemminga werd in 1944 geboren te Beetsterzwaag. Na een studie MO-Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, werd hij leraar aan een Pabo in Leeuwarden. Vanaf 1985 vervulde hij verschillende directiefuncties, eerst bij een avondscholengemeenschap in Heerenveen, daarna via fusietrajecten bij een MBO instelling en werd uiteindelijk directeur bureau faciliteiten van een Regionaal Opleidingen Centrum met 15.000 leerlingen in Leeuwarden. In juni 2002 stopte hij met werken.

Tijdens zijn studietijd begon Jan Hemminga op de ouderlijke boerderij aan de Wijde Ee bij Grou als vakantiebezigheid een zeilschool, die later door zijn broer werd voortgezet. Hemminga was mede- oprichter van de Provinciale Friese Zeilscholenbond. Dit was de start van vele bestuurlijke functies, zowel plaatselijk als landelijk.

Jan Hemminga was in totaal 22 jaar raadslid. In de eerdere gemeente Utingeradeel was hij van 1974 tot de herindeling van 1 januari 1984 raadslid en wethouder voor de PvdA. Vanaf 2002 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van Boarnsterhim voor GB2000.
Sinds de herindelingsverkiezingen in 2013 was Jan Hemminga betrokken bij Gemeentebelangen Heerenveen. Na de fusie van de gemeenten werd de naam van de partij veranderd in GB Heerenveen, wat de verbinding met het zuidelijke deel van GB2000 symboliseerde. Hemminga was sindsdien partijvoorzitter en werd lijstduwer voor de verkiezingen in maart. Ondanks zijn overlijden zal zijn naam op de stembiljetten staan omdat de Kieswet dat zo bepaalt.

GB Heerenveen is geschokt door dit tragische overlijden. Het is voor de partij de tweede klap in korte tijd nadat in december fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker Ben Brouwer overleed.
We verliezen in Jan Hemminga een betrokken voorzitter met een brede bestuurlijke ervaring.
Zijn politieke drive gold met name bestuurlijke vernieuwing. Het openbreken van de traditionele verhoudingen tussen college en gemeenteraad. De partij zal zijn politieke nalatenschap met kracht blijven uitdragen.

Bij de foto: Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Boarnsterhim, december 2013, werd Jan Hemminga benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Met dank aan akkrum.net voor de foto en de biografische gegevens