Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Een betaalbaar plan voor Thialf

thialf discoveryMet grote belangstelling volgt GemeenteBelangen Heerenveen de ontwikkeling rond een nieuw Thialf. De regiegroep is druk doende om de raad binnenkort hun definitieve varianten voor te leggen, volgens afspraak gemaakt met de gemeenteraad.

De fractie van GemeenteBelangen Heerenveen heeft evenwel zicht gekregen op een ander plan van aanpak voor een betaalbare renovatie Thialf op de huidige locatie, ontwikkeld door Proplan.

Dit plan omvat veel meer dan een opknapbeurt voor het schaatsstadion. Volgens deze variant wordt Thialf op de huidige plek gerenoveerd. De ijshockeybaan wordt een klein stukje verplaatst, dat is beter voor veiligheid en exploitatie. Om die kleine ijsbaan kan dan een tweede vierhonderdmeterbaan worden gebouwd. Dan hebben we een baan voor de topsport én een baan voor de recreatiesport. Dat scheelt enorm in de exploitatie en de energiekosten. Daarnaast kunnen er een tennishal en een overdekte atletiek- en wielerbaan komen, tevens geschikt voor skeeleren.
Verder kan de naastgelegen Oranjewoud-serviceflat van sloop worden gered door die geschikt te maken voor studentenhuisvesting. Dan hebben we eindelijk een sportcampus voor de CIOS-studenten. Zo’n plek ontbeert Heerenveen nu. De studenten zitten allemaal verspreid, en dat wordt als erg lastig ervaren.

Het is teleurstellend dat dit in 2009 al eens naar voren gebrachte plan niet serieus genomen is door de Regiegroep Nieuw Thialf. Want dit plan van ingenieur Klaas Postma, die ook aan de wieg stond van het huidige Thialf, biedt veel betere vooruitzichten om Thialf exploitabel te houden. Het biedt bovendien meer gelegenheid voor recreatiesport. Dat is nodig, want Heerenveen scoort volgens cijfers van NOC*NSF qua deelname aan breedtesport onder het landelijk gemiddelde.

De kosten van de Proplan-variant, waar ook ijsmaker Bertus Butter bij betrokken is, worden begroot op zo’n zestig miljoen euro. Maar dan heb je het over uitvoering van álle plannen. Dat kun je ook nog eens fasegewijs doen. Renovatie van Thialf alléén kost zo’n 24 miljoen euro, inclusief tweede ring en skybox. Bouw van een tweede vierhonderdmeterbaan erbij vergt in totaal veertig miljoen euro.

Dit alternatieve plan vinden wij van een dergelijke waarde en onderbouwing dat wij dit graag onder de aandacht van de raad en de regiegroep brengen zodat dit kan worden meegenomen in de verdere besluitvorming.

Op de KNSB-website schaatsen.nl is een video te zien waarin Bertus Butter zijn oplossing voor Thialf heel helder aan Yvonne van Gennip uitlegt. Hier te bekijken

 

Voor de NOS camera's pleit o.a. Shani Davis voor behoud van het huidige Thialf:

 

 

Update 02-12-2011
Minister Schippers liet bij de behandeling van de Sportbegroting weten dat we niet hoeven rekenen op een forse rijksbijdrage voor een nieuw Thialf. Dat maakt de kostbare nieuwbouw in Sportstad, waar vele tientallen miljoenen aan rijkssubsidie voor nodig zijn, onhaalbaar.
Daarom is een goedkoper plan niet meer slechts wenselijk maar noodzakelijk om Thialf voor Heerenveen te behouden.
Ook in andere plaatsen wordt gedroomd van een ijsstadion dat Thialf zou kunnen vervangen.

Minister Schippers vindt eveneens dat Friesland niet automatisch recht op de nationale schaatstempel heeft. Het alternatieve plan komt dus als geroepen.

In de oude plannen voor nieuwbouw en renovatie wordt energieneutraliteit niet haalbaar genoemd. Het alternatieve plan lijkt dit wel te kunnen bieden. De vergroting van het totale dakoppervlak geeft meer mogelijkheden voor zonnepanelen. Zowel voor stroomopwekking als zonneboilers.
Ook toepassing van andere technieken als warmtepompen kan bijdragen aan een concept dat energieneutraal is.

Voor een financieel gezonde exploitatie van een ijsstadion is dit essentieel. Dat weten we maar al te goed van het oude Thialf, dat haast bezwijkt onder de energielasten.