Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Een vernieuwd Thialf: beter dan nieuw

Thialf nei
Jarenlang is er gewerkt aan plannen voor een opvolger voor ijsstadion Thialf. Ondanks zijn ouderdom nog altijd de snelste laaglandbaan ter wereld. Maar alles wat 4 jaar plannenmakerij heeft opgeleverd is een kostbare stapel onderzoeken en rapporten. En een ongeloofwaardig duur concept voor een Nieuw Thialf in Sportstad. Ambitie, synergie en spin-off werden als toverspreuken gebruikt om de tekortschietende onderbouwing verhullen. Het is geen wonder dat de Friese Staten daar geen heil in zagen.

Op 22 februari besloten ze er geen financiƫle steun aan te verlenen.

GemeenteBelangen Heerenveen heeft steeds gewaarschuwd om niet alle kaarten op nieuwbouw te zetten. De Ledenvergadering van GemeenteBelangen Heerenveen heeft op 16 februari nog een oproep aan de Staten gedaan om de voor nieuwbouw beschikbare 40 miljoen veilig te stellen voor de schaatssport en zodoende de vernieuwbouw van het huidige stadion binnen bereik te houden .

Nu de zeepbel is doorgeprikt en de droom van een Nieuw Thialf in Sportstad is uiteengespat, reageren sommigen met cynisme en verbittering naar de Friese Staten. Dat is niet terecht omdat alle blaam de plannenmakers en de politiek verantwoordelijken treft.
Met overmoed die als lef verkocht werd en met pronkzucht die voor ambitie moest doorgaan, werd uiteindelijk de toekomst van Thialf op het spel gezet.

Maar het is nog niet te laat. Met Friese nuchterheid en praktische doortastendheid gaan we de uitdaging aan om te bewijzen dat een vernieuwd Thialf veel meer dan "second best" is. Thialf zal het wereldwijde ijkpunt voor de schaatssport blijven. Zelfs een tweede baan behoort tot de mogelijkheden.

Laten we het proces vanaf nu omdraaien: niet eerst op geld uit met vage plannen. Maar beginnen met een doortimmerd plan. Dat moet in korte tijd te doen zijn.
De tastbaarheid en deugdelijkheid van zo'n goed plan zal subsidiegevers en investeerders zeker aanspreken. En een belangrijk deel van de financiering, van de Provincie, is al toegezegd.

De tijd dringt. Maar ten opzichte van andere initiatieven in het land, die als kapers op de kust liggen, heeft Thialf een voorsprong. Het ijsstadion staat er immers al, met alle bouwkundige en planologische voordelen van dien.
Aan de slag dus!

Gerelateerde artikelen