Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Ouderen zijn geen bezuinigingspost

ouderenzorg

 

Lita Ponsen, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de zorg voor ouderen

 Er is veel bezorgdheid over de toekomst van de zorg voor ouderen. Ouderen worden vaak als probleem gezien. Men heeft het over vergrijzing en stijgende kosten. Er wordt vergeten dat we profiteren van de welvaartsstaat die zij met hun arbeid en inzet hebben opgebouwd.

Ouderen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hun woonwensen, al dan niet zelfstandig, moeten worden gerespecteerd.

De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning wordt door de gemeente uitgevoerd. De middelen die het rijk daarvoor beschikbaar stelt moeten daadwerkelijk worden uitgegeven waar ze voor bedoeld zijn. Bezuinigingen mogen niet op de zorgvragers worden afgewenteld. Het geld moet efficiënt worden besteed. Maatwerk is daarbij belangrijk maar moet in de eerste plaats bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Wij willen dat de wet wordt toegepast zoals hij bedoeld is en niet star volgens de regeltjes.

Over mantelzorg wordt soms gesproken alsof dit weinig gebeurt. In werkelijkheid doen kinderen of buren vaak al heel veel maar niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden.

Om de zorg voor ouderen goed te organiseren wil GemeenteBelangen Heerenveen dat een van de wethouders speciaal met deze taak wordt belast. De generatie die ons heeft verrijkt met kennis, levenservaring en wijsheid mag niet in de steek gelaten worden op het moment dat zij zorg en ondersteuning nodig heeft.

 


 

Ponsen LitaLita Ponsen woont in Heerenveen. Ze heeft een opleiding bedrijfspsychologie gevolgd en is daarna het pad opgegaan van neurofeedback en andere additieve therapieën. Over haar politieke motieven zegt zij: “Ik wil meehelpen om 'een gemeente in crisis in een crisistijd' voor iedereen leefbaar houden. Lokaal sociaal. Het wordt geen gemakkelijke klus, maar we gaan die uitdaging aan!”

 

Dit is het tweede artikel in een reeks waarin kandidaat raadsleden zich presenteren.