Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Een nieuw jaar, een nieuwe gemeente, een nieuwe naam

GB Heerenveen

 

GemeenteBelangen Heerenveen als GB Heerenveen klaar voor de nieuwe raadsperiode


Na de verkiezingen op 13 november brak voor GemeenteBelangen Heerenveen een roerige periode aan. Zoals bekend ontstond er opschudding rond een gelekte e-mail, waaruit op de dag van de verkiezingen geciteerd werd in de Leeuwarder Courant.


Het raadslid Dirk Tuithof had zonder overleg vertrouwelijke informatie uit het gemeentehuis naar de krant gestuurd. Hij zette daarmee niet alleen zijn eigen positie op het spel want het leidde ook tot het aftreden van wethouder Age Hartsuiker.
Omdat Tuithof met zijn actie zijn partij ernstig beschadigd heeft, is hij als partijlid geroyeerd en uit de fractie gezet.

De verkiezingen leverden GemeenteBelangen Heerenveen 4 zetels. Na alle commotie heeft lijsttrekker Age Hartsuiker besloten zich terug te trekken als raadslid om voor de partij een onbelaste start van een nieuwe raadsperiode mogelijk te maken.
Vanwege zijn rol in de zaak is een klemmend beroep gedaan op Dirk Tuithof om af te zien van een eventueel raadslidmaatschap. Als nummer 6 van de lijst is hij namelijk in beeld gekomen om Silvia Brouwer op te volgen, die helaas wegens persoonlijke omstandigheden heeft moeten bedanken voor haar plaats in de raad. Daarmee wordt de weg vrij gemaakt voor een nieuwe fractie die onbelast door de gebeurtenissen een frisse start kan maken.

Gemeentebelangen Heerenveen is de komende jaren geen coalitiepartij. De fractie wil haar politieke rol op een kritische maar constructieve wijze invullen. De partij ziet zich dan ook meer als niet-collegepartij dan als oppositiepartij. De uitdagingen waar de gemeente voor staat zijn meer dan ooit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De partij zal daarom samenwerking zoeken met alle partijen, binnen en buiten het college.

De partij opereert vanaf nu onder de naam GB Heerenveen. Korter, krachtiger en tegelijkertijd verwijzend naar de voormalige lokale partij van Boarnsterhim, GB 2000, waarmee tijdens de verkiezingscampagne nauwe banden ontstaan zijn.

Onveranderd zijn de partijbeginselen: niet gebonden aan de landelijke politiek, zet GB Heerenveen zich in voor een gezond, sociaal, groen, ondernemend en financieel degelijk Heerenveen.