Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Vragen over werkzaamheden Bornego in Terband

Bornego

Omdat ze zagen dat er aan de weg gemeten werd, ontdekten de buurtbewoners dat aan de Bornego gewerkt gaat worden. Het wegdek zou met maar liefst 8 cm verhoogd worden. Men maakt zich veel zorgen over de opritten, garages en huizen die veel lager liggen en bij hevige regenval onder zouden kunnen lopen.
Na het werk zouden de bermen met grond opgehoogd worden tot het niveau van het wegdek. Maar nu al worden de zachte bermen stuk gereden door groot landbouwverkeer en vrachtwagens en is het verschil tussen het wegdek en de berm soms meer dan 10 cm. Erg gevaarlijk, vooral voor jonge fietsers!

Raadslid Elly Bijlsma heeft hierover vragen gesteld. Zij wil van het college horen wat de plannen zijn en hoe de bewoners kunnen worden betrokken bij een veilige en duurzame oplossing voor de bermen.

Kadernota Sociaal Domein vastgesteld

2020-02-24-Elly-kadernota-sociaal-beleid 

Op 24 februari 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld. Die zet de grote lijnen uit voor misschien wel de belangrijkste taak van de gemeente: de zorg en ondersteuning voor de inwoners.
Elly Bijlsma voerde het woord namens GB Heerenveen. Ze begon haar betoog met waardering voor de heldere en compacte nota met veel ambitie. “Daar houden we van!”

Lees meer: Kadernota Sociaal Domein vastgesteld

Te weinig parkeerplaatsen bij Tjongerschans

Ziekenhuis Tjongerschans

Ziekenhuis Tjongerschans is een belangrijke voorziening voor de wijde omgeving.
Op 20 november, de dag van de acties in de zorg, hebben Sandra Jakovljević en Elly Bijlsma zich samen met andere SaZa commissieleden laten bijpraten door de heer J.M. Wijnsma van het bestuur en de heer W. Zwartbroek, gynaecoloog en voorzitter medische staf van het ziekenhuis.

Lees meer: Te weinig parkeerplaatsen bij Tjongerschans

Vragen over verlieslijdend Thialf

Verlies Thialf

Zeven ton was het verlies van Thialf over het afgelopen boekjaar. Voor het komend jaar wordt een nog groter tekort verwacht. De provincie grijpt in, schrijft de Leeuwarder Courant.

Lees meer: Vragen over verlieslijdend Thialf

Kerstmusical Posthuis veiliggesteld

Elly-site

Tijdens de raadsvergadering van 25 november is het voorstel om een gemeentelijke bijdrage te leveren aan de eigen (kerst)productie van Het Posthuis besproken.
G
B Heerenveen draagt deze traditie een warm hart toe en vindt de samenwerking tussen amateurs en professionals waardevol. We hebben dus voor het voorstel gestemd om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Lees meer: Kerstmusical Posthuis veiliggesteld

Gemeenteraad omarmt aanpak centrumplannen

Centrumvisie 16-12-2019

De gemeenteraad heeft op 16 december uitgebreid gesproken over de voorstellen uit de G1000 en de G20 en een belangrijke stap gezet door de Centrumvisie Heerenveen unaniem aan te nemen. Daarin wordt vastgelegd hoe het vervolg eruitziet, wie erbij betrokken zijn en hoe de financiering geregeld gaat worden.

Lees meer: Gemeenteraad omarmt aanpak centrumplannen

Skoatterwiis is goed op weg

skoatterwiis1

Op 15 november nam de gemeenteraadscommissie SamenlevingsZaken een kijkje bij Kindcentrum Skoatterwiis in Oudeschoot. Namens GB Heerenveen waren Sandra Jakovljevic en Elly Bijlsma erbij. De huidige opzet werkt nu een jaar, dus benieuwd naar de resultaten.

Lees meer: Skoatterwiis is goed op weg