Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Huishoudelijke hulp naar draagkracht betalen

huishoudelijke hulp

Sinds 2019 is het zogeheten Abonnementstarief voor Huishoudelijke Hulp ingevoerd. Sindsdien is er geen inkomenstoets meer en betaalt iedereen hetzelfde tarief. Gemeenten zagen vanaf dat moment de aanvragen voor huishoudelijke hulp enorm toenemen, met name in de groep van de midden- en hogere inkomens. Voorheen regelde die groep dat zelf, maar nu kunnen ze voor een koopje huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente.
De bedoeling van de Participatiewet is dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig hulp organiseren. Pas als dit niet lukt, zorgt de overheid voor een vangnet. Maar nu wordt dit vangnet gebruikt door een groep die zichzelf prima kan redden.

Ook de VNG is geschrokken van groei van de aanvragen en eist volledige compensatie van het Rijk. Tot die tijd zullen de gemeentes het zelf moeten oplossen. In Krimpen aan den IJssel is het geduld op en gaat men weer een inkomenstoets invoeren om daarmee een proefproces uit te lokken.

Tijdens een commissievergadering op 11 november heeft Elly Bijlsma de problematiek aan de orde gesteld. Volgens de wethouder kan de gemeente er niet zoveel aan veranderen. Het college wil niet verder gaan dan de ontwikkelingen met belangstelling volgen. “Ik vind die houding veel te afwachtend,” zegt Elly, “de gemeente Leeuwarden heeft al aangekondigd de knuppel in het hoenderhok te willen gooien.” Zij heeft daarom namens GB Heerenveen schriftelijke vragen gesteld over het aantal hulpaanvragen en de mogelijkheid van scherpere normen bij de toekenning. “Ik wil ook weten of de gemeente Heerenveen bereid is om samen met andere Friese gemeenten, waaronder Leeuwarden, de inkomenstoets weer toe te passen en het eventueel tot een proefproces te laten komen.”

Grotere rol samenleving bij op orde brengen gemeentefinanciën

2020-11-10-raad

In een digitale raadsvergadering op maandagavond 9 november is een sluitende begroting voor 2021 vastgesteld. Een prestatie die lof verdient, vanwege de onzekerheid over de gevolgen van corona en de financiële blunder waardoor de gemeente jaarlijks 2 miljoen minder kan uitgeven.

De geldproblemen zijn voor nu even vooruitgeschoven maar op termijn gaan de gevolgen niet uitblijven. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten daarom betrokken worden bij de oplossingen om de gemeentefinanciën op orde brengen.

Lees meer: Grotere rol samenleving bij op orde brengen gemeentefinanciën

FINANCIËLE FLATER: RAAD PAKT DE REGIE

tino-debat-financiën

Boosheid en verbijstering zetten de toon in de raadsvergadering van maandag 7 september.
Het ging over de miljoenen-flater bij de financiële meerjarenplanning van de gemeente Heerenveen.
Ongenoegen was er ook over de manier waarop het college hiermee naar buiten was gekomen.

Lees meer: FINANCIËLE FLATER: RAAD PAKT DE REGIE

IJSHOCKEY HAL BIJ THIALF REDDINGSPLANNEN?

ijshockeyhal

In de Leeuwarder Courant lezen we over de inschakeling van de heer Pier Eringa als kwartiermaker om de financiële problemen bij Thialf te helpen oplossen. GB Heerenveen heeft daar reeds in het voorjaar tijdens de commissievergadering nadrukkelijk voor gepleit en is blij met de keuze.
Wat niet duidelijk is, of de kwartiermaker zich alleen maar bezighoudt met de 400 meter baan of ook met de ijshockeyhal.

Lees meer: IJSHOCKEY HAL BIJ THIALF REDDINGSPLANNEN?

Hoe zit het met de ventilatie in de basisscholen?

schoolklas

Met het oog op mogelijke verspreiding van het coronavirus via ventilatiesystemen wordt in het voorgezet onderwijs onderzoek gedaan. Raadslid Elly Bijlsma is benieuwd naar de situatie in het basisonderwijs. Zij heeft aan het college gevraagd hoe de gemeente hiermee omgaat. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van de basisscholen.

CORONA NEKT BUURT- EN CLUBHUIZEN

Tino-Kiekenhof

Naar aanleiding van een noodkreet van het Dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne heeft de fractie van GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de zorgelijke financiële toestand van veel dorps- buurt- en clubhuizen. De continuïteit van het dorps- en verenigingsleven staat op het spel.

Lees meer: CORONA NEKT BUURT- EN CLUBHUIZEN

Noodkreet aan het Rijk

roelf-30-9-2019

Veel raadsleden steunen de oproep van de Zoetermeerse gemeenteraad om een vuist te maken tegen het financieel afknijpen van gemeenten door het rijk. Zoetermeer wil onder andere het indienen van de begroting uitstellen en het overleg met het rijk opschorten.

Lees meer: Noodkreet aan het Rijk