Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Zoet en Zuur

Perspectiefnota 2019

Elk voorjaar bespreekt de gemeenteraad de financiën van de komende jaren aan de hand van de Perspectiefnota. Op 17 juni heeft Tino van der Ven namens GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen.

STRUISVOGELPOLITIEK

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 begon Tino van der Ven met het zuur. Hij waarschuwde voor de financiële risico's bij het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Daar is een tekort van 4 miljoen ontstaan. Raad en college mogen hiervoor hun kop niet in het zand steken. In een motie dringt de raad aan op meer sturing en beheersing alsmede het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn.

NIEUWE ROUTE

Het actief betrekken van de inwoners bij de beleidsontwikkeling is door GB Heerenveen altijd toegejuicht. Voorbeelden zijn de G1000, de Omgevingsvisie en de Energietransitie. De mensen om wie het gaat hebben vaak geweldige ideeën en praktische oplossingen. Dat is de Nieuwe Route waarin het eigenaarschap van inwoners centraal staat.

TOPSPORT

Het behoud en vernieuwen van sportaccommodaties, waaronder de ijshockeyhal, gevoegd bij de ambitie om het CTO te behouden is gemeentelijke financiële topsport. We kunnen veel willen maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven.

TWIJFEL

GB Heerenveen vraagt zich af of het schrappen van vier ton extra op Uitstroom naar Werk wel verstandig is. Het recht op arbeid is niet voor niets een sociaal recht dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We houden de vinger aan de pols.

TANDJE ERBIJ

De energietransitie krijgt een goede start. Vooral de ambitie dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen spreekt aan. Om de projecten samen met inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van de grond te krijgen zal er in de toekomst nog wel een tandje bijgezet moeten worden.

VRIJWILLIGERSBELASTING

Penningmeesters van buurthuizen en sportclubs liggen vaak wakker hoe de touwtjes aan elkaar te knopen. Er moet nu eindelijk wat gedaan worden aan de drukkende last van de OZB voor maatschappelijke organisaties die op vrijwilligers draaien. Wat de gemeente met de ene hand geeft aan subsidies mag niet met de andere hand worden afgepakt.

KLEINE MOEITE GROOT PLEZIER

Nu het de gemeente financieel beter gaat is het niet meer nodig om te bezuinigen op de subsidie voor het Sinterklaassprookje. In een motie vraagt GB Heerenveen deze waardevolle traditie weer te ondersteunen. Voor de gemeente een klein bedrag, voor de ontvangers een groot plezier.

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

De door GB Heerenveen geïnitieerde bijeenkomst van de gemeenteraad met de sc Heerenveen Vrouwen heeft een succesvol vervolg gekregen. Het College heeft de situatie voortvarend opgepakt. In de raad van 20 mei 2019 is een lening van maximaal 150.000 euro voorgesteld waarmee de toekomst van het vrouwenvoetbal kan worden veiliggesteld.

Lees meer: LENING VOOR VROUWENVOETBAL

POLENHOTEL IN HEERENVEEN?

Polenhotel Jousterweg

Gemeenteraad wil eerst naar inwoners luisteren.

Maandagavond 11 maart kunnen inwoners van Nijehaske bij de gemeenteraad inspreken over de komst van een hotel voor arbeidsmigranten.
Aanleiding is het initiatief om het leegstaande Friesland College aan de Jousterweg te verbouwen tot een zogenaamd “Polenhotel”.

Lees meer: POLENHOTEL IN HEERENVEEN?

GEMEENTERAAD PRAAT MET SC HEERENVEEN VROUWEN

SC Heerenveen Vrouwen

De gemeenteraadsfractie van GB Heerenveen is geschrokken van het nieuws dat de SC Heerenveen Vrouwen misschien uit de eredivisie verdwijnen. Want door financiële problemen dreigt liquidatie van de stichting van het vrouwenteam.
De fractie heeft zaterdag gesproken met enkele bestuursleden en zich uitvoerig laten informeren over de achtergrond van de ontstane situatie.

Lees meer: GEMEENTERAAD PRAAT MET SC HEERENVEEN VROUWEN

VEEL BELANGSTELLING VOOR BURGERTOP G1000

Heerenveen centrum

Maar liefst 450 mensen hebben zich aangemeld om op zaterdag 9 februari mee te denken, praten en beslissen over de toekomst van het centrum van Heerenveen. Daarmee is de Burgertop G1000Heerenveen vol!

Een grote groep inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici van de gemeente Heerenveen gaan samen onderzoeken hoe het centrum van Heerenveen aantrekkelijker kan worden en klaar is voor de toekomst.

Lees meer: VEEL BELANGSTELLING VOOR BURGERTOP G1000

HEERENVEEN MEER DAN REGENBOOGGEMEENTE

regenboogvlag

Sinds maandag 15 april is de gemeente Heerenveen officieel een regenbooggemeente. De gemeenteraad heeft daartoe het LHBTIQ+ emancipatiebeleid vastgesteld.

Lees meer: HEERENVEEN MEER DAN REGENBOOGGEMEENTE

MINDER OZB VOOR DORPSHUIZEN EN SPORTCLUBS

ozb

Met blijdschap heeft GB Heerenveen kennis genomen van het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Omtzigt op de Gemeentewet, waarin nieuwe regels zijn vastgesteld voor het heffen van onroerendezaakbelasting.
Daarmee krijgen gemeenten de vrijheid om aan instellingen van sociaal belang het lage woningtarief in rekening te brengen in plaats van het veel hogere ozb-tarief voor niet-woningen.

Lees meer: MINDER OZB VOOR DORPSHUIZEN EN SPORTCLUBS