Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Heerenveen zegt NEE tegen windmolens

windmolens

Nadat de raad zich al eerder had uitgesproken tegen windmolens ten oosten van het klaverblad, is op maandagavond 24 november ook de mogelijkheid van molens ten westen van het Heerenveens Kanaal weggestemd.

Lees meer: Heerenveen zegt NEE tegen windmolens

Meten is weten. Ook bij zorg en welzijn

keukentafelgesprek


Op 11 september was er een speciale raadsvergadering over Beleid en Budgetten van het Sociaal Domein. Zoals bekend krijgt de gemeente een belangrijke uitbreiding van verantwoordelijkheden op het gebied van (jeugd)zorg en welzijn. Deze overheveling van Rijkstaken gaat gepaard met forse bezuinigingen. Om de zorg op een aanvaardbaar peil te houden is een zorgvuldig beheer en controle van de beschikbare middelen vereist.

Lees meer: Meten is weten. Ook bij zorg en welzijn

Een nieuw jaar, een nieuwe gemeente, een nieuwe naam

GB Heerenveen

 

GemeenteBelangen Heerenveen als GB Heerenveen klaar voor de nieuwe raadsperiode


Na de verkiezingen op 13 november brak voor GemeenteBelangen Heerenveen een roerige periode aan. Zoals bekend ontstond er opschudding rond een gelekte e-mail, waaruit op de dag van de verkiezingen geciteerd werd in de Leeuwarder Courant.

Lees meer: Een nieuw jaar, een nieuwe gemeente, een nieuwe naam

Busremise Arriva blijft op ongewenste plek

Arriva busremise

 

Op 30 juni heeft de gemeenteraad zich gebogen over de gedoogsituatie op het Arriva terrein.
Al anderhalf jaar staat de gemeente het stallen van bussen toe op het Arriva terrein, naast het busstation. Omwonenden hebben veel last van het lawaai. ’s Morgens om half vijf vertrekt de eerste bus en 's nachts rond half twee komt de laatste terug.

Lees meer: Busremise Arriva blijft op ongewenste plek

Mensen die aangewezen zijn op zorg moeten zelf de regie over hun leven kunnen houden

pgb

 

Debbie Driehuijs, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de nieuwe regeling van de Persoonsgebonden budgetten 

Door alle berichten in de media rond de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten zijn veel mensen ongerust over de toekomst van de Persoonsgebonden budgetten (Pgb’s).

In 2015 gaan de AWBZ-taken Persoonlijke Verzorging, Begeleiding en Kortdurend Verblijf over naar de WMO. Volgens de politiek in Den Haag hoeven de mensen die nu een Pgb hebben zich geen zorgen te maken. In het regeerakkoord zijn er geen wijzigingen op dit punt voorgesteld. De gemeenten zijn verplicht om de wet uit te voeren. Ook in de toekomst zou iedereen die dat wil van deze regeling gebruik moeten kunnen maken.

Lees meer: Mensen die aangewezen zijn op zorg moeten zelf de regie over hun leven kunnen houden

GB Heerenveen fiscaal erkend als goed doel

Anbi logo grootDe Belastingdienst heeft de partij aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarmee aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie over de ANBI regeling op de website van de Belastingdienst.

Hoe kan de toekomst van Sportstad Heerenveen veiliggesteld worden ?

sportstad

 

Evert Jan Bokhorst, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de noodzaak van openheid van zaken

Sport en alles wat daarbij hoort of waar het effect op heeft, ligt GemeenteBelangen Heerenveen na aan het hart. Dat geldt voor de nationale topsporten voetbal, schaatsen en turnen, maar zeker niet minder voor de sporten die elke week door velen in Heerenveen beoefend worden. Wellicht is de maatschappelijke impact van die laatste, bijvoorbeeld op gezondheid, ontspanning en sociale relaties, zelfs groter dan de landelijke bekendheid van de SC of Thialf.

Lees meer: Hoe kan de toekomst van Sportstad Heerenveen veiliggesteld worden ?