Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze samenleving

brandweer

 

Tino van der Ven, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de betekenis van vrijwilligers

In de discussies over de participatiesamenleving wordt wel eens vergeten hoeveel vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk en dorp. Zonder hun onbaatzuchtige inzet zou de samenleving piepend en knarsend vastlopen.

Lees meer: Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze samenleving

Met betaalbare tarieven blijft amateursport toegankelijk

amateursport

 

Silvia Brouwer, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over hoe we een sportieve gemeente blijven

Sport maakt je gezond en fit en geeft plezier. Het maatschappelijk belang van sport is in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Aan sport wordt naast een betere gezondheid en fitheid steeds vaker een sociale en politieke betekenis toegekend. Sport als middel tot integratie, voor betere sociale binding en voor het verwerven van een bepaalde status. Sport zorgt voor verbroedering en inspiratie. Dat hebben onze Sven en Epke overtuigend laten zien.

Lees meer: Met betaalbare tarieven blijft amateursport toegankelijk

Streekagenda Zuidoost Fryslân: volop kansen voor lokale initiatieven

streekagenda2

 

Streekagenda's zijn provinciaal wat de dorpsvisies zijn voor de gemeente.
De provincie Fryslân werkt samen met de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, maatschappelijke organisaties en inwoners aan gezamenlijke gebiedsdoelen en ambities. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van plattelandseconomie, cultuur, recreatie, duurzaamheid, leefbaarheid, natuur en landschap.
Vandaag kwamen de colleges van de gemeenten in Zuidoost Fryslân bij elkaar in de raadszaal van Heerenveen om de samenwerking rond de Streekagenda te bespreken.
Wethouder Age Hartsuiker: "Een mijlpaal omdat hier de basis wordt gelegd voor nieuwe vormen van regionale samenwerking".
GemeenteBelangen Heerenveen ziet volop kansen voor lokale projecten ‘van onderop’ zoals van dorpsbelangen.
 

Ouderen zijn geen bezuinigingspost

ouderenzorg

 

Lita Ponsen, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de zorg voor ouderen

 Er is veel bezorgdheid over de toekomst van de zorg voor ouderen. Ouderen worden vaak als probleem gezien. Men heeft het over vergrijzing en stijgende kosten. Er wordt vergeten dat we profiteren van de welvaartsstaat die zij met hun arbeid en inzet hebben opgebouwd.

Lees meer: Ouderen zijn geen bezuinigingspost

GemeenteBelangen Heerenveen op de bres voor dorpsbudgetten

oranjewoud

In de afgelopen jaren is met veel inzet van burgers gewerkt aan de totstandkoming van de Dorpsvisies. GemeenteBelangen Heerenveen heeft, als een van de initiatiefnemers, deze vorm van beleid-van-onderop altijd een warm hart toegedragen.

Lees meer: GemeenteBelangen Heerenveen op de bres voor dorpsbudgetten

Dag van de democratie

Logo Dag van de Democratie


Meet & Greet de Heerenveense politici, die zich opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen in november op de Dag van de Democratie.
Een unieke kans om het gemeentehuis te bekijken en zijn "bewoners" te ontmoeten. Want de dag is gecombineerd met de Open Monumentendag.

 

Ieder jaar wordt de Internationale Dag van de Democratie gevierd. Dit jaar op 14 september. De Dag is in het leven geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Ook in Nederland wordt de Dag gevierd. Met één reden: mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

Zaterdag 14 september. 12:00 tot 14:00 uur. Entree via de monumentale hoofdingang van Crackstate.

Handhaven nieuwe stijl: vertrouwen in inwoners

handhaving

Heerenveen kiest voor nieuwe uitgangspunten van gemeentelijk toezicht en handhaving. De huidige tijd vraagt om soberheid, scherper geformuleerde prioriteiten en meer vertrouwen in inwoners en bedrijven.

Lees meer: Handhaven nieuwe stijl: vertrouwen in inwoners