Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Zorgen over gemeentelijk risico Sportstad

sportstadGemeenteBelangen Heerenveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiƫle risico's van de gemeente met betrekking tot Sportstad.

Bij een eerdere gedachtewisseling toonde de verantwoordelijke wethouder Coby van der Laan zich optimistisch. Zij hoopte dat de voorziening uiteindelijk zou vrijvallen. GemeenteBelangen is hierdoor niet gerustgesteld en vraagt nu nadere cijfers en gegevens over omvang en aard van de financiƫle betrokkenheid van de gemeente. Sportstad boekte in 2011 een fors verlies en de situatie van huurder SC Heerenveen is ook niet rooskleurig.

Succes van de dorpsvisies wordt uitgebreid naar de wijken

krant dorpsvisies

De leefbaarheid van de wijken en dorpen was een van de speerpunten in het Verkiezingsprogramma 2010 van GemeenteBelangen Heerenveen. Met name de uitwerking van de dorpsvisies, die mede op ons initiatief ontwikkeld zijn, wilden we in deze raadsperiode realiseren. In dit verband is er in dit jaar veel tot stand gebracht.

Lees meer: Succes van de dorpsvisies wordt uitgebreid naar de wijken