Aanmelden als lid

Lid worden van GB Heerenveen

Ja, ik sta achter de ideeën van GB Heerenveen en wil de activiteiten graag steunen. Ik geef mij hierbij op als lid.

De contributie bedraagt € 20,- per kalenderjaar. Lidmaatschappen kunnen uitsluitend per vol kalenderjaar worden aangegaan en worden tot wederopzegging telkens per jaar verlengd. Tussentijdse opzegging leidt niet tot restitutie. 

 

U kunt uw contributie overmaken op
bankrekening NL10 RABO 0306 8012 72
tnv GemeenteBelangen Heerenveen

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Vereiste informatie.
Naam * Vul hier uw naam in
Adres *
Email * Vul hier uw eigen email adres in
Bankrekening * Wij schrijven het lidmaatschapsgeld een keer per jaar af in de eerste week van januari
Mijn jaarlijkse contributie maak ik per bank over * Hiermee geeft u aan dat u het lidmaatschapsgeld zult overmaken