Fractie

Maak kennis met de fractie

Na het overlijden in december 2017 van fractievoorzitter Ben Brouwer is zijn raadszetel vacant.


 

Ven TinoTino van der Ven woont in Oudehorne. In het dagelijks leven is hij Plaatsvervangend Hoofd Arbeid in een Penitentiaire Inrichting. Tino was in de vorige raadsperiode fractievoorzitter.
Zijn motto is: “Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal in onze wijken en dorpen. Zorg daar goed voor door hun voorzieningen in stand te houden.”

Fractievoorzitter
Telefoon: 06 12382659.

 

 


 

Bokhorst Evert JanEvert Jan Bokhorst woont in Heerenveen en is eigenaar en directeur van Uw Eigen Rekenkamer, Accountancy en Advies te Heerenveen. Langjarige ervaring in accountancy en financieel management. Niet specifiek op het gebied van overheidsfinanciën, maar wel weer ervaring als directeur financiën van de adviesdochteronderneming van de VNG, ODRP, waarbij het verzorgen van opleidingen in bedrijfsmatig georganiseerde overheidsfinanciën een (extern) onderdeel vormde.

Raadslid
Telefoon: 06 54901548.

 


 

Lita

Lita Ponsen woont in Heerenveen. Ze heeft een opleiding bedrijfspsychologie gevolgd. Sociale problemen hebben haar aandacht. Maar ook milieu en leefomgeving want dat vindt zij het enige dat we op lange termijn aan onze volgende generaties nalaten.

Steunfractielid

 
Fractiesecretariaat

 

 


 

MichielMichiel Bakker woont in Heerenveen. Vrijwilliger bij de brandweer, huisman en creatieve klusser. Zijn belangstelling gaat uit naar Ruimtelijke Ordening. Michiel weet mensen en organisaties te verbinden.

Steunfractielid