Beter laat dan nooit

Veel automobilisten werden op Pinkstermaandag 2020 onaangenaam verrast door een boete omdat zij geen parkeergeld betaald hadden. Anders dan in veel plaatsen gold in Heerenveen het gratis parkeren alleen op zondagen. Dat bracht niet alleen automobilisten in verwarring, ook sommige parkeerinformatie-websites gaven aan dat feestdagen gratis zijn.

Sandra Jakovljević, lid van de steunfractie, kwam dit ter ore en heeft ervoor gezorgd dat haar fractie in de raadsvergadering van 22 juni 2020 een parkeerregeling voorstelde die beter aansluit bij de verwachtingen van het publiek. Dus de officiële feestdagen voortaan vrij te stellen van parkeergeld.

Een ruime meerderheid steunde dit voorstel en het college heeft de wens van de raad uitgevoerd. Maar de op Tweede Pinksterdag uitgedeelde boetes werden niet kwijtgescholden.
Een aantal bekeurde automobilisten heeft zich daar niet bij neergelegd. De rechter stelde ze onlangs in het gelijk. Na anderhalf jaar heeft de gemeente de boetes terugbetaald.