Maak kennis met de fractie


 

 

TiTino van der Venno van der Ven woont in Oudehorne. In het dagelijks leven is hij Plaatsvervangend Hoofd Arbeid van de gevangenis in Lelystad.
Zijn motto is: “Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal in onze wijken en dorpen. Zorg daar goed voor door hun voorzieningen in stand te houden.”
Fractievoorzitter
Lid commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu, lid Presidium

Telefoon: 06 12382659
E-mail: T.vanderVen@heerenveen.nl
EllElly Bijlsmay Bijlsma werkt als coördinator bij Stichting Urgente Noden in Leeuwarden. In die boeiende baan ziet ze waarin ons systeem tekort schiet. Haar drive is dat de gemeente Heerenveen een voorbeeld wordt op het gebied van zorg. Elly hoort het liefst uit eerste hand hoe mensen de zorg in Heerenveen ervaren, zodat ze daar in de politiek wat mee kan doen.
Raadslid
Lid commissie Samenlevingszaken

Telefoon: 06 46999999
E-mail: E.Bijlsma@heerenveen.nl
RoRoelf van der Woudeelf van der Woude wil een beter leven voor de zwaksten in de samenleving. Niet-werkenden weer aan de slag krijgen, ook langs minder gebruikelijke wegen en ook als dat geld kost. Wil meer invloed voor de kiezers en is enthousiast promotor van vernieuwing van de lokale politiek.
Vice fractievoorzitter / 1e vice-voorzitter van de Gemeenteraad
Voorzitter commissie Algemene Zaken, Lid commissie Ruimtelijke
Ontwikkelingen en Milieu, Voorzitter Werkgeverscommissie

Telefoon: 06 52692755

E-mail: R.vanderWoude@heerenveen.nl
Lita PLita Ponsenonsen is lid van de steunfractie van GB Heerenveen en fractiesecretaris. Lita is van jongs af aan politiek en maatschappelijke betrokken en in verschillende besturen actief geweest. Ze is daarnaast roman-auteur. Sociale problemen hebben haar aandacht. Maar ook milieu en leefomgeving want dat vindt zij het enige dat we op lange termijn aan onze volgende generaties nalaten.
Steunfractielid / Fractiesecretariaat
Michiel Michiel BakkerBakker is vrijwilliger bij de brandweer met ervaring in vertegenwoordigende functies in de veiligheidsregio en de vakbond. Michiel is vooral geïnteresseerd in de meest tastbare invulling van de gemeente: wegen en verkeer, het bouwen van woningen en vestiging van bedrijven en hoe we omgaan met het buitengebied en de natuur.
Steunfractielid
Sandra SandraJakovljević komt uit het voormalige Joegoslavië en woont ruim 30 jaar in Nederland. Is tolk Slavische talen, spreekt 6 talen en verstaat er 7, waaronder Fries. Sandra heeft zelf gemerkt hoe belangrijk het is om te integreren en de eigen cultuur met die van het nieuwe land te verenigen. Die ervaring wil zij gebruiken om mensen met een buitenlandse achtergrond te verbinden met de lokale politiek.
Steunfractielid / Lid commissie Samenlevingszaken
Telefoon: 06 55559269

E-mail: S.Jakovljevic@heerenveen.nl